ضوابط شرکت در کلاس

بر اساس بخشنامه 300د/12881 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

 1. دوره های آموزشی به دو صورت حضوری و غیرحضوری برگزار می گردد.
 2. مدارک مورد نیاز برای ثبت نام عبارتند از: دو قطعه عکس 3×4، فتوکپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه و کپی مدرک تحصیلی کاردانی یا بالاتر برای آموزش گیرندگان غیرحضوری.
 3. مدرس باید در هرجلسه برابر فرم شماره 9 حضور و غیاب نماید. اگر غیبت غیرموجه بیش از چهار ساعت باشد، آموزش گیرنده باید با پرداخت تعرفه و ثبت نام مجدد دوره آموزشی را طی نماید. در صورتی که غیبت موجه باشدفقط باید کلاس هایی را که غیبت داشته را در دوره های بعدی جبران نموده و سپس در آزمون شرکت نماید.
 4. موسسات و آموزشگاههایی که امکانات برگزاری دوره به صورت الکترونیکی را دارند، می توانند دوره را به صورت الکترونیک برگزار نمایند.
 5. گواهینامه های صادره از آموزشگاه در سطح کشور معتبر می باشد.
 6. مدت اعتبار گواهینامه صادره 3 سال بوده و تمدید آن مشروط به گذراندن دوره بازآموزی است. اعتبار دوره بازآموزی نیز 3 سال می باشد.

شرایط خاص آموزش گیرندگان

 

 1. افراد شاعل در واحد های مشمول آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که دارای مدرک تحصیلی کاردانی و بالاتر هستند در صورت تمایل می توانند بدون شرکت در کلاس و در صورت قبولی در امتحان پایان دوره حضوری گواهینامه دریافت نمایند.
 2. افراد مشمول با سن بالای 70 سال و یا بیمار صعب العلاج از گذراندن دوره و گرفتن گواهینامه مستثنی بوده و باید یک نفر را به عنوان مشاور برای گذراندن دوره معرفی نمایند.

نحوه ارزشیابی

 1. آزمون توسط مدیر و برابر برنامه ارسالی برگزار خواهد شد
 2. ارزشیابی پایان دوره براساس سوالات چهارجوابی که توسط مدرسین طراحی می گردد انجام می شود.
 3. آموزش گیرنده در دوره حضوری باید حداقل 12 نمره از 20 نمره را کسب نماید. در صورت عدم کسب نمره قبولی  میتواند یک باردیگر درامتحان شرکت نمایدواگرایندفعه نمره قبولی کسب نکند باید با پرداخت شهریه کامل مجدداً ثبت نام نموده و درکلاسها شرکت نماید.
 4. آموزش گیرنده در دوره غیرحضوری باید حداقل 14نمره از 20 نمره را کسب نماید. در صورت عدم کسب نمره قبولی میتواند یک باردیگر درامتحان شرک نمایدواگرایندفعه نمره قبولی کسب نکندباید برذاخت شهریه کامل ثبت نام نموده و درکلاسها شرکت نماید.امتحان افراد بی سواد به صورت شفاهی انجام خواهد شد.
با توجه به شیوع بیماری کرونا دوره ها بصورت غیر حضوری برگزار می گردد