درباره ما

 

آموزشگاه بهداشت اصناف مهر دماوند در تاریخ 1395/ با صدور پروانه  توسط معاونت محترم امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی به مدیریت آقای مهندس امیر علی محمدی در شهرستان پردیس شروع بفعالیت نمود.

آموزشگاه بهداشت اصناف مهر دماوند مرکز مفتخر است با بهره گیری از اساتید مجرب اقدام به آموزش حضوری و غیر حضوری به اصناف محترم نماید.

نسخه آزمایشی سایت آموزشکاه بهداشت اصناف مهر دماوند